Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การขอขยายเวลาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกอง หรือประจำจังหวัด

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 7. วินัย

สถานะการใช้งาน: ยกเลิก

การเข้าชม

8

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ นร 0709.2/ว 15 เรื่อง การขอขยายเวลาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกอง หรือประจำจังหวัด
ว 15/2542

แชร์หน้านี้:

Skip to content