Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
การเข้าชม

9

ครั้ง

ที่ สร 0704/ว 1 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ว 1/2524

แชร์หน้านี้:

Skip to content