Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
การเข้าชม

14

ครั้ง

แชร์หน้านี้:

Skip to content