Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข้าราชการจาก Human Resources Bureau, Ministry of Education and Culture แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ สำนักงาน ก.พ.

การเข้าชม

15

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะข้าราชการจาก Human Resources Bureau, Ministry of Education and Culture แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนคุณภาพภาครัฐ (Talent Management) เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี โดยมีกลุ่มช่วยอำนวยการ นำโดยนางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ ผอ.ชอ. ให้การต้อนรับ และมีนายณรงค์ ศุภรัศมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ข้าราชการจากศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) ได้ให้การบรรยายในครั้งนี้

dsc_7969.jpg
dsc_8008.jpg
dsc_8011.jpg
dsc_8006.jpg
dsc_7978.jpg
dsc_7972.jpg
dsc_7971.jpg
dsc_8018.jpg
dsc_8036.jpg
dsc_8022.jpg
dsc_8033.jpg
dsc_7988.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content