Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme (SG-TH SODP) รุ่นที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเข้าชม

591

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

11 เมษายน 2567 เวลา 13:36 น.

ดำเนินการจัดอบรมภายใต้กรอบการเรียนรู้ “Building Our Future Together” โดยหลักสูตรประกอบด้วย 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 การเตรียมการก่อนการอบรมและปฐมนิเทศ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
ณ สำนักงาน ก.พ. และ/หรือดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (ดำเนินการเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ)

ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมiร่วมกับข้าราชการสิงคโปร์ ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2567
ณ สถานที่เอกชน และ/หรือสำนักงาน ก.พ. (ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ)

ช่วงที่ 3 การประเมินผลหลักสูตรและการติดตามการใช้ประโยชน์สำหรับข้าราชการไทย
วันที่ 30  สิงหาคม 2567 ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (ดำเนินการเป็นภาษาไทย)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แชร์หน้านี้:

Skip to content