Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

การเข้าชม

369

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

25 มิถุนายน 2564 เวลา 00:00 น.

สำนักงาน ก.พ. ได้นำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content