Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ. นำโดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

การเข้าชม

11

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 กันยายน 2564 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ. นำโดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ——– สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)  เพื่อแสดงให้เห็นว่า ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี ความเป็นเอกราช และอธิบไตยของชาติ  เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรัก ความสามัคคี สร้างความภูมิใจในความเป็นชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

1_15.jpg
2_7.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content