Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนสอบภาค ก. (e-Exam) ประจำปี 2567

การเข้าชม

415

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

27 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น.

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนสอบภาค ก. (e-Exam) ประจำปี 2567

เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) ยื่นคู่กับบัตรประจำตัวสอบ
อุปกรณ์สำหรับเขียน ทด ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ
หน้ากากอนามัย (สวมตลอดเวลาระหว่างการสอบ)

ทั้งนี้ *ควรศึกษารายละเอียดกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียด ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) >>และคลิก>> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 เพื่อความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของผู้สมัครสอบ

แชร์หน้านี้:

Skip to content