Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสัมมนาทางวิชาการเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

การเข้าชม

40

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

24 เมษายน 2567 เวลา 12:12 น.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม : สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐแรกบรรจุ วันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. ซึ่งได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ รองเลขาธิการ ก.พ. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 45 คน
การสัมมนาดังกล่าว ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงาน ก.พ. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
1. พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ
2. คุณลักษณะของการเป็นข้าราชการที่ดีผ่านบทเพลง “จำขึ้นใจ”
3. การคิดแคปชั่นจริยธรรมที่โดนใจ
4. การให้คำมั่นสัญญาในการเป็นข้าราชการที่ดี

แชร์หน้านี้:

Skip to content