Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การประชุมชี้แจงระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2567

การเข้าชม

66

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

7 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:36 น.

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดประชุมชี้แจงระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญพ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
และผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ (
Zoom Meeting และ YouTube Live) โดยมี นายกิติพงษ์  มหารัตนวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.
ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ พร้อมกันนี้
นายภูวนาถ  หงษ์ร่อน ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ ได้ชี้แจงระเบียบ ก.พ. ฯ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน

แชร์หน้านี้:

Skip to content