ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
 
 

แนะแนวการศึกษา

 

 
 

Private Student

นักเรียนทุนส่วนตัว ณ สหราชอาณาจักร

 
สำนักงาน ก.พ. รับดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนที่ไปศึกษาวิชา ณ สหราชอาณาจักร
โดยทำหน้าที่เป็น Guardian สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว ( Private Student) ทั้งยังมีบริการสมัครโรงเรียน จัดหา host family ช่วง exeat และจัดหารถรับส่งด้วย
 
 

โครงการศึกษาต่างประเทศในภาคฤดูร้อน (Summer Course)