ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
 
 

แนะแนวการศึกษา

 

 
 

Private Student

นักเรียนทุนส่วนตัว ณ สหราชอาณาจักร

 
สำนักงาน ก.พ. รับดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนที่ไปศึกษาวิชา ณ สหราชอาณาจักร
โดยทำหน้าที่เป็น Guardian สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว ( Private Student) ทั้งยังมีบริการสมัครโรงเรียน จัดหา host family ช่วง exeat และจัดหารถรับส่งด้วย
แบบฟอร์มสมัครทุนส่วนตัว UK 

โครงการศึกษาต่างประเทศในภาคฤดูร้อน (Summer Course)

โครงการศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน (Summer Course 2019)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษจัดโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 (Summer UK 2019)

  • คอร์สภาษาอังกฤษ 4 สัปดาห์ 31 มี.ค.+ 27 เม.ย. 62
  • คอร์สอีสเตอร์ 3 สัปดาห์ 31 มี.ค.+ 19 เม.ย. 62
  • คอร์ส English + Robotics 3 สัปดาห์ 1-19 เม.ย. 62

สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ angela@oealondon.com หรือ pvs2@oealondon.com