ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 601 - 650 of 3893
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/04/2022 - 16:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตป.)
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/04/2022 - 16:28
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กจ.)
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจับจีบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/04/2022 - 16:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจับจีบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กจ.)
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงามซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/03/2022 - 15:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงามซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pages