ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 3551 - 3600 of 3891
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/03/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ :
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 05/02/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (เพิ่มเติม)
ประเภทประกาศ : เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/01/2013 - 08:39
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (เพิ่มเติม)
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตวารสารข้าราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/12/2012 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตวารสารข้าราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประเภทประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
วันที่ประกาศ : 28/11/2012 - 16:29
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างผลิตวารสารข้าราชการ
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/11/2012 - 08:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างผลิตวารสารข้าราชการ
เรื่อง: แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทประกาศ : รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/10/2012 - 16:05
เอกสารประกอบ : PDF icon plan_purchase_budget2556_12_10_2555.pdf
เรื่อง: ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่างๆภายในอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ.หลังใหม่ นนทบุรี
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/09/2012 - 00:00
เอกสารประกอบ :
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/09/2012 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2012 - 08:23
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2012 - 08:14
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.

Pages