ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 3651 - 3700 of 3893
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการประจำปี 2554 ของ สพข.
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/06/2011 - 08:53
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการประจำปี 2554 ของ สพข.
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร สพข. เรื่อง "D Menu"
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/05/2011 - 08:01
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร สพข. เรื่อง "D Menu"
เรื่อง: ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 10/04/2011 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิ, PDF icon ร่าง TOR 1 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำตู้เก็บเอกสารสูงพร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/03/2011 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำตู้เก็บเอกสารสูงพร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างทำตู้เก็บเอกสารสูงพร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/02/2011 - 08:07
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างทำตู้เก็บเอกสารสูงพร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ยกเลิกการสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บบัตร ชนิด 6 ลิ้นชัก
ประเภทประกาศ : ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/02/2011 - 08:14
เอกสารประกอบ : PDF icon ยกเลิกการสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บบัตร ชนิด 6 ลิ้นชัก
เรื่อง: ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 18/01/2011 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อร, PDF icon ร่าง TOR 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานระบบโปรแก
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บบัตร ชนิด 6 ลิ้นชัก
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/01/2011 - 08:18
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บบัตร ชนิด 6 ลิ้นชัก
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 06/01/2011 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/12/2010 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสาร
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/11/2010 - 08:22
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสาร
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/09/2010 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/08/2010 - 08:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2010 - 08:33
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/07/2010 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon nws0001825.pdf

Pages