ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 3751 - 3800 of 3942
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อหน่วยความจำหลัก (RAM) พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/07/2010 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อหน่วยความจำหลัก (RAM) พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อหน่วยความจำหลัก (RAM) พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/06/2010 - 08:46
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อหน่วยความจำหลัก (RAM) พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/03/2010 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร
เรื่อง: ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 17/03/2010 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 3 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร, PDF icon ร่าง TOR 3 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/02/2010 - 08:52
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร
เรื่อง: ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 15/02/2010 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร, PDF icon ร่าง TOR 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ วันนี้ที่... สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/12/2009 - 08:57
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ วันนี้ที่... สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/09/2009 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/09/2009 - 08:16
เอกสารประกอบ : PDF icon ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/08/2009 - 09:04
เอกสารประกอบ : PDF icon สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 06/08/2009 - 09:06
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 03/06/2009 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง

Pages