ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 3751 - 3798 of 3798
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/04/2007 - 08:36
เอกสารประกอบ :
เรื่อง: ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/09/2006 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/09/2006 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประเภทประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
วันที่ประกาศ : 21/08/2006 - 16:27
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/08/2006 - 08:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เรื่อง: การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 01/07/2006 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook)
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/10/2005 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook)
เรื่อง: ผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/09/2005 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/09/2005 - 09:03
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 02/09/2005 - 09:06
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตร
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/07/2005 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตร
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/07/2005 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสุตร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/06/2005 - 09:15
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสุตร
เรื่อง: จ้างพิมพ์หนังสือชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/05/2005 - 09:18
เอกสารประกอบ : PDF icon จ้างพิมพ์หนังสือชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/01/2005 - 08:19
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/01/2005 - 08:22
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/07/2003 - 08:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
เรื่อง: สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือพกติดตัว
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/05/2003 - 08:26
เอกสารประกอบ : PDF icon สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือพกติดตัว
เรื่อง: ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/02/2003 - 08:29
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์

Pages