ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 3801 - 3850 of 3949
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 06/08/2009 - 09:06
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 03/06/2009 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องไสกาวปิดปกหนังสือ
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/05/2009 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องไสกาวปิดปกหนังสือ
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องกวนผสมใต้น้ำ
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/05/2009 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องกวนผสมใต้น้ำ
เรื่อง: ยกเลิกการสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลฯ
ประเภทประกาศ : ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/04/2009 - 09:08
เอกสารประกอบ : PDF icon ยกเลิกการสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลฯ
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 08/04/2009 - 09:14
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/03/2009 - 08:21
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องไสกาวปิดปกหนังสือ
ประเภทประกาศ : ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/03/2009 - 09:10
เอกสารประกอบ : PDF icon ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องไสกาวปิดปกหนังสือ
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไสกาวปิดปกหนังสือ
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/03/2009 - 08:22
เอกสารประกอบ : PDF icon book_24-03-52.pdf
เรื่อง: ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ่มเติม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 10/01/2009 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ่ม, PDF icon เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1, PDF icon ร่าง TOR 1 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ่มเติม ด้วยวิธีการทางอิเ
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดรางเลื่อน 2 ตอน)
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/12/2008 - 08:26
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดรางเลื่อน 2 ตอน)
เรื่อง: สอบราคาซื้อเครื่องไสกาวปิดปกหนังสือ
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/11/2008 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon สอบราคาซื้อเครื่องไสกาวปิดปกหนังสือ
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/09/2008 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 18/08/2008 - 08:31
เอกสารประกอบ : PDF icon สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

Pages