ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2562

 

ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 

(โปรดศึกษาประกาศรับสมัครด้านล่างโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ)

 

  •  รับสมัครตั้งแต่ 3 - 24 กันยายน 2561 สมัครสอบ << คลิ๊ก