ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2563

ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 

(โปรดศึกษาประกาศรับสมัครด้านล่างโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ)

  •  รับสมัครตั้งแต่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562  สมัครสอบ << คลิ๊ก