ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2562

 

ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 

(โปรดศึกษาประกาศรับสมัครด้านล่างโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ)

 

  •  รับสมัครตั้งแต่ 3 - 24 กันยายน 2561 สมัครสอบ << คลิ๊ก

 

 

 

สำหรับผู้ที่ต้องการส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติมให้เขียน ชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจน จากนั้นส่งไปรษณีย์ไปที่ :

 

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

47/111 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561