Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
แนะนำทุนรัฐบาลและทุนอื่นทุนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายทุนสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญาการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลเอกสารสำคัญและแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)Dashboard สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลข่าวทุนรัฐบาล/ทุนอื่นคำถามที่พบบ่อย
ทุนรัฐบาล
แนะนำทุนรัฐบาลและทุนอื่นทุนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายทุนสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญาการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลเอกสารสำคัญและแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)Dashboard สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลข่าวทุนรัฐบาล/ทุนอื่นคำถามที่พบบ่อย

ทุนฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ (ประเภทบริหาร)

ข้อมูลภาพรวมทุนฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ (ประเภทบริหาร)

ทุนฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ (ประเภทบริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ประกอบด้วย ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) จำนวน 10 ทุน ซึ่งในขณะนี้ มีผู้มีสิทธิได้รับทุนจำนวน 9 ทุน และคงเหลือจำนวน  1 ทุน

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

จัดเรียงตาม

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content