Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนของ “ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ.” ว่ามีพฤติการณ์หรือกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือฝ่าฝืนจริยธรรม

ส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. จะรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด

แนวทางบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content