Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก (เผยแพร่ พ.ศ. 2553)

การเข้าชม

272

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 00:00 น.

ชื่อหนังสือ: คู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก (เผยแพร่ พ.ศ. 2553) ISBN: 978-616-548-073-4 โครงการศึกษาข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อรองรับการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการ โดย: สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน เผยแพร่ พ.ศ. 2553 คู่มือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 7 เล่ม

แชร์หน้านี้:

Skip to content