Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

101

ครั้ง
 • รหัส       >        ชื่อสายงาน         > ชื่อตำแหน่งในสายงาน
 • ———————————————————–
 • 4-1-003 > ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ > เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
 • 4-1-004 > ปฏิบัติงานเวชสถิติ > เจ้าพนักงานเวชสถิติ
 • 4-1-009 > ปฏิบัติงานสืบสวน > เจ้าพนักงานสืบสวน
 • 4-3-003 > ปฏิบัติงานเดินเรือ > เจ้าพนักงานเดินเรือ
 • 4-4-001 > ปฏิบัติงานการเกษตร > เจ้าพนักงานการเกษตร
 • 4-4-003 > ปฏิบัติงานประมง > เจ้าพนักงานประมง
 • 4-5-001 > ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ > เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
 • 4-5-002 > ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา > เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
 • 4-6-001 > ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข > เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • 4-6-002 > ปฏิบัติงานเภสัชกรรม > เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 • 4-6-004 > ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ > เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
 • 4-6-005 > ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ > เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • 4-6-006 > ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู > เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
 • 4-6-007 > ปฏิบัติงานสาธารณสุข > เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • 4-6-008 > ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด > เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
 • 4-6-009 > พยาบาลเทคนิค > พยาบาลเทคนิค
 • 4-7-006 > ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ > ช่างกายอุปกรณ์
 • 4-7-012 > ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม > ช่างทันตกรรม
 • 4-7-024 > ปฏิบัติงานลิขิต > เจ้าพนักงานลิขิต

แชร์หน้านี้:

Skip to content