Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แนวทางการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานของพนักงานราชการ 

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

61

ครั้ง

ที่ นร 1008.5/10 เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานของพนักงานราชการ 

แชร์หน้านี้:

Skip to content