Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ใน พ.ศ. 2567

การเข้าชม

80

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

19 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content