Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขอโอน

       สำหรับข้าราชการหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์ต้องการมารับราชการที่สำนักงาน ก.พ. สามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงความจำนงขอโอนฯ โดยสามารถยื่นหนังสือด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ 

สำนักงาน ก.พ. (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3)

47/111 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการรับโอน

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6333
Email : [email protected]

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content