Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

จำขึ้นใจ

การรณรงค์เผยแพร่ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหมู่ข้าราชการ 
ด้วยการจัดกิจกรรมการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ

จำขึ้นใจ แฟนเพจ

เพลง จำขึ้นใจ

 
คำร้อง   สุรักษ์  สุขเสวี
ทำนอง/เรียบเรียง   เศกพล  อุ่นสำราญ
ศิลปิน  สันติ ลุนเผ่ และ กุสุมาลย์ รุ่งเรือง   
ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา    สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ
และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ   รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย
* สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา   เหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้
ด้วยหลักการเลิศล้ำ   หลักธรรมค้ำใจ   ภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรี
**  จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ  จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี
มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้    ทำความดีเพื่อชาติไทย
***  สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน     ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร
ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป       ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง
(ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน)
ยึดมั่นหัวใจ  ในหลักเที่ยงธรรม   รับใช้ประชาชน  ทุกคนเท่าเทียมกัน
มั่นคงความดีตลอดไป
ซ้ำ * และ ** และ ***
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content