Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

คลังความรู้

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.)

การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570

รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 วันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content