Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เรื่องเด่น สตค.

วิธีค้นหามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ (SPEC) ในเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. รูปแบบใหม่ (ชั่วคราว)
ข่าว

สตค. ขอแนะนำวิธีค้นหา SPEC จากเว็บไซต์ใหม่โดยตรง ในระหว่างที่รอการเซ็ทระบบค้นหา SPEC บนบราวเซอร์ปกติ

7 พฤษภาคม 2567
การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571)
ข่าว

ตามข้อ 9 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ให้ส่วนราชการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ คพร. กำหนด โดยที่ คพร. ได้เห็นชอบกร

5 มีนาคม 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content