Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เรื่องเด่น สพข.

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100
ข่าว

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยวิทยาลัยนักบริหาร ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100 ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

10 มิถุนายน 2567
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารระดับสูงผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. 1 รุ่นที่ 97 – 98 และ นบส. 2 รุ่นที่ 15
ข่าว
9 พฤษภาคม 2567
การประชุมชี้แจง แนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570
ข่าว

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ที่https://www.ocsc.go.th/?post_type=laws&p=83025

25 เมษายน 2567
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570
กฎหมาย/หนังสือเวียน

ที่ นร 1013/ว 12 เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570ว 12/2567 สาระสำคัญของแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570  เป้าหมายของการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570  ประเด็นการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรี

23 เมษายน 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content