Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.)

เรื่องเด่นสำนัก

นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2567 เดินทางไปศึกษาโปรแกรมภาคฤดูร้อน ณ Brewster Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพบรรยากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2567 จำนวน 9 ราย ประกอบด้วยนักเรียนทุน พสวท. ทุนโอลิมปิก ทุน ศอ.บต. ทุนเล่าเรียนหลวง และทุน อว. ได้เดินทางไปศึกษาโปรแกรมภาคฤดูร้อน ณ Brewster Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 และได้เดินทางถึงเมือง Bosto

ข่าวใหม่ ศกศ.

กิจกรรม ศกศ.

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content