Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มห้องสมุด

บทบาทและภารกิจ

  • ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ : ยืม-คืน สืบค้น จัดหามาให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

  • ผู้ช่วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ : รับเรื่อง, จัดประชุม, จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลตาม พรบฯ

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content