Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน​ (กบส.)​

บทบาทและภารกิจ

  • การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม

  • การดำเนินการด้านอาคารสถานที่ : จัดหา/ดูแล/ซ่อมแซม ทรัพย์สินให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานที่เหมาะสม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content