ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ประเภทข่าว: 

การลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics ของ HiPPS

ข้าราชการผู้มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ท่านจะต้องมีผลการสอบ ICDL ที่มีระดับผลคะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เพื่อยื่นประกอบการสมัคร 

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ ICDL ได้ที่ เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง

หากท่านยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้งาน (user) ในเว็บลงทะเบียนกลางมาก่อน ท่านจะต้องทำการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน ที่นี่ (เปิดบัญชีผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนกลาง)

 

จากนั้นให้เข้าสู้หน้าการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบฯ

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics ของ HiPPS

สำหรับผู้ที่ลืม Username และ Password การสอบ ICDL และ IC3

สำหรับผู้ที่ลืม Username และ Password ขอทราบได้ที่นี่


สำหรับท่านที่ต้องการทราบ User name ในการเข้าใช้งานระบบ ICDL

สำหรับท่านที่ต้องการทราบ User name ในการเข้าใช้งานระบบ IC3

และช่องทางการตรวจคะแนน ICDL ที่ผ่านมาแล้วได้อีก 1 ช่องทาง


http://score.ocsc.go.th
ประเภทข่าว: 

ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

********CLICK เพื่อยืนยันการรับทุนฝึกอบรม*******

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมจินดา ​ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) และผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนราชการ จำนวนรวม 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th/HiPPS ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561 

ลงทะเบียน แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงขยายผลการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 (HiPPS)

>>CLICK แสดงความจำนงเข้าร่วมการประชุม<<

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561

หมายเหตุ : หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยสุรางค์ โทร 0 2547 1731 หรือคุณวงจันทร์ โทร 0 2547 1709

ประเภทข่าว: 

กิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สููง รุ่นที่ 1 - 13

กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และโรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

น.ส. ฐิติกา บุญเจริญ โทร. 02-547-1704 หรือ นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร. 02-547-1717

หมายเหตุ     กรุณาแต่งชุดลำลองที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ประเภทข่าว: 

Pages