Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์
เมนูที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์

ระบบ HiPPS

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ใช้งาน

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ยกเลิก

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ใช้งาน

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น)

ยกเลิก

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ยกเลิก

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ยกเลิก

แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ***ถูกยกเลิกโดย ว42/2553***

ยกเลิก

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ***ถูกยกเลิกโดย ว42/2553***

ยกเลิก

คู่มือ

สื่อมัลติมีเดีย

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่น ๆ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content