Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์
เมนูที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์

อื่น ๆ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การมอบอำนาจการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ใช้งาน

การกำหนดประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ยกเลิก

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิ

ใช้งาน

การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา

ใช้งาน

การพิจารณาคุณวุฒิของผู้ที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นโดยฝ่าฝืนมติ ก.พ. หรือศึกษานอกเหนือจากแนวการศึกษาที่กำหนด

ยกเลิก

คู่มือ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อมัลติมีเดีย

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่น ๆ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content