Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์
เมนูที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์

ทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุ

การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิก

การใช้แบบ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่

ยกเลิก

การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ

ใช้งาน

คู่มือการจัดทำ ก. พ. 7 แบบใหม่

ยกเลิก

ก. พ.7 แบบใหม่ และแฟ้มประวัติข้าราชการ

ยกเลิก

คู่มือ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อมัลติมีเดีย

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่น ๆ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content