Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ.)

เรื่องเด่น สวพ.

สำนักงาน ก.พ. จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground)ในรูปแบบของการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)

การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground) สำนักงาน ก.พ. จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground) ในรูปแบบของการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) โดยมีวัตถุประสง

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

สำนักงาน ก.พ. จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground)ในรูปแบบของการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)

การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground) สำนักงาน ก.พ. จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground) ในรูปแบบของการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) โดยมีวัตถุประสง

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้แทนส่วนราชการเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content