Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ภารกิจหลัก

  1. การศึกษา และพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการ
  2. การศึกษา และพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะและเครื่องมือประเมินสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  3. การให้บริการประเมินสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญแก่ส่วนราชการ
  4. การให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/สมรรถนะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

0 2547 1000 ต่อ 8837, 8829

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content