Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภารกิจหลัก

  1. การขยายอายุเกษียณของข้าราชการและการรับราชการต่อของข้าราชการอายุครบ 60 ปี
  2. แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและสวัสดิการ
  4. การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย/คนพิกา และสิทธิมนุษยชน
  5. การรวมกลุ่มของข้าราชการ (ม.43)
  6. งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  7. งานฝ่ายเลขานุการศูนย์บริหารงานประชุมกลาง
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content