Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ สวพ.

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ.)

ที่ตั้ง

ชั้น 8 อาคารสำนักงาน ก.พ.

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2547 1864

0 2547 1868 , 1869

อีเมล

เรื่องที่ต้องการติดต่อ

1 – การขยายอายุเกษียณของข้าราชการ และการรับราชการต่อไปของข้าราชการ

โทรศัพท์

0 2547 1000
ต่อ 8845, 8825, 8830

2 – แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

โทรศัพท์

0 2547 1000
ต่อ 8832, 8820, 8807

3 – การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและสวัสดิการ

โทรศัพท์

0 2547 1000
ต่อ 8840, 8846, 8830

4 – การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย/คนพิการ และสิทธิมนุษยชน

โทรศัพท์

0 2547 1000
ต่อ 8820, 8807

5 – ฝ่ายเลขานุการศูนย์บริหารงานประชุมกลาง

โทรศัพท์

0 2547 1000
ต่อ 8846, 8825, 8830

6 – การรวมกลุ่มของข้าราชการ (ม. 43)

โทรศัพท์

0 2547 1000
ต่อ 8840, 8846, 8815

7 – ระบบค่าตอบแทน

โทรศัพท์

0 2547 1000
ต่อ 8814, 8842, 8823, 8818, 8826, 8824

8 – การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการ

โทรศัพท์

0 2547 1000
ต่อ 8843, 8835, 8834

9 – สมรรถนะและเครื่องมือประเมินสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

โทรศัพท์

0 2547 1000
ต่อ 8829, 8837, 8839, 8834

10 – บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์

0 2547 1000
ต่อ 8805, 8803, 8806

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content