Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินบุคคล

ภารกิจหลัก

  • ให้ความรู้แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบเพื่อใช้ในการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
  • ให้บริการเครื่องมือประเมินบุคคลเพื่อใช้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
  • งานที่มีลักษณะเฉพาะด้านของกลุ่มงาน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content