Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบริหารการสอบเข้ารับราชการ

ภารกิจหลัก

  • วางแผน ดำเนินการสอบ และบริหารการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
  • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
  • กำกับดูแลเว็บไซต์การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
  • จัดทำฐานข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content