Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน

ภารกิจหลัก

  • พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
  • ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล คัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาข้าราชการ
    ทุนฝึกอบรม และทุนอื่น ๆ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผลหลักเกณฑ์ทุนประเภทต่าง ๆ
  • จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
  • กำกับดูแลเว็บไซต์ศูนย์รวมข่าวด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
  • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content