ทุนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์
(Singapore University of Technology and Design : SUTD)
หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 มิถุนายน 2566


 

 

ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566


 

 

ทุนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University college dublin)
หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 เมษายน 2566


 

 

ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) 
รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 21 เมษายน 2566  NEW

 

 

ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)
รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565