ทุนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)
รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


 

 

ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


 

 

ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) 
รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564   New


 


 

 

ทุนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University college dublin)
รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 27 เมษายน 2563