ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 

รวมเล่มบทความติดปีกความคิด HiPPS รุ่น 14

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รวมเล่มบทความติดปีกความคิด HiPPS รุ่น 13

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่น ๑ – ๑๕ (เพิ่มเติม)

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่น ๑ – ๑๕

กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น ๑ - ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ. ศูนย์รักษา ความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ และอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ 

สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๕ และรุ่นที่ ๑๔ ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ลงทะเบียน คลิก>>https://qrgo.page.link/zAjUS

 

สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑-๑๔ (รุ่นพี่)  เข้าร่วมวันที่   ๑๓ - ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๒       *รับ ๓๐ คน

ลงทะเบียน คลิก>> https://qrgo.page.link/DQvPd

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Pages