ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ฟรีสัมมนาการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา โดย University of North Texas (UNT)

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังงานสัมมนาฟรี เรื่อง การเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาอย่างไรให้ถูกใจ โดยคุณ Pieter Vermeulen UNT Director of International Recruitment และศิษย์เก่า UNT ในวันที่ 15 ส.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ (BTS นานา) สำหรับท่านใดสนใจกรุณาลงทะเบียนเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าที่ http://bit.ly/1U1ws07 หรือติดต่อคุณมด ตัวแทนมหาวิทยาลัย UNT ประจำประเทศไทยได้ที่ ThailandOffice@unt.edu

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ