ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับพรและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2567

สำนักงาน ก.พ. เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับพรและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2567

เมื่อวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ฝ่ายบริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. นำโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วย ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ และนายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อรับพรและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ